Ruach - Ars Poetica Ars Poetica

Idővel egyre jobban kikristályosodnak ideáljaink, célkitűzéseink. Ez lassú folyamat, most is javában tart, ám annyi már világos, hogy zenénk szerves részét képezi érzéseink, hangulataink intuícióink pillanatszerű megragadása, koncepcióink improvizatív felülbírálása. Szerintünk a zsidó zenét egyszerre a fájdalom és az önfeledt öröm, egyszerre a félelem és a megrendíthetetlen bizalom, egyszerre az életigenlés és a halál tapasztalása hatja át, s ezek a kettősségek, az ezekből ébredő belső feszültség adja szinte szuggesztív erejét. Ha jól figyelünk, ezt meghallhatjuk egy ezer éve lejegyzett zsoltárdallamban éppúgy, mint egy 1910-es klezmerlemezen, vagy akár egy 1967-es izraeli altatódalban. Minden hang mögött ott áll hiteles tanúként évezredek hihetetlen csodákkal és hihetetlen szenvedésekkel teli, eleven történelme. De a zsidó zene mégsem eszeveszett érzelmi hullámvasút. A szélsőségek nem oltják ki egymást, az eredő valami bölcs, konok remény. Ilyesmikre gondolunk, amikor zenélünk. Ezt szeretnénk megmutatni, amennyire lehetőségeink, képességeink engedik.

Nem vagyunk zsidó származásúak, sem zsidó vallásúak; katolikusok vagyunk. Reméljük, hogy zenénkkel a magunk módján hozzájárulhatunk közös kultúrkincsünk újrafelfedezéséhez, megőrzéséhez.